Bằng kính hiển vi, có thể nhìn thấy gì trong một giọt nước hồ, ao?

Bằng kính hiển vi, có thể nhìn thấy gì trong một giọt nước hồ, ao?

Quảng cáo

Đề bài

Bằng kính hiển vi, có thể nhìn thấy gì trong một giọt nước hồ, ao? Bằng mắt thường bạn có thể nhìn thấy những thực vật nào sống nước hồ, ao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát bức tranh và cùng thực hiện thí nghiệm khi dùng kính hiển vi soi trong một giọt nước em thấy gì?

Lời giải chi tiết

Bằng kính hiển vi, có thể nhìn thấy những vi sinh vật trong một giọt nước ao, hồ.

Bằng mắt thường, ta có thể nhìn thấy những thực vật trong sống nước hồ, ao như: như rong, rêu, tảo … 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close