Bạn nào đúng 4 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho trước hai cung không có điểm chung trên cùng một đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

Cho trước hai cung không có điểm chung trên cùng một đường tròn.

Mai nói chỉ có hai góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung đó.

Hùng lại nói có vô số góc như vậy.

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Mai đúng

 

Cho hai cung AB và CD không có điểm chung, gọi \(AC \cap BD = M \Rightarrow M\) là duy nhất. Khi đó chỉ có hai góc có đỉnh bên trong đường tròn chắn hai cung đó là \(\widehat {AMB}\) và \(\widehat {CMD}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài