Bạn nào đúng 2 trang 84 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay để tính góc nhọn x, biết sinx = 0,650.

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính cầm tay để tính góc nhọn x, biết sinx = 0,650.

Bạn Lan tìm được kết quả \(x = 40,{542^o}\).

Bạn Cúc tìm được .

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Cúc đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài