Bạn nào đúng 2 trang 77 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Mai nói: “Lấy hai cung trên hai đường tròn khác nhau, cung nào căng bởi dây dài hơn sẽ có số đo lớn hơn”

Quảng cáo

Đề bài

Mai nói: “Lấy hai cung trên hai đường tròn khác nhau, cung nào căng bởi dây dài hơn sẽ có số đo lớn hơn”

Lan nói: “Bạn Mai phát biểu còn thiếu điều kiện về bán kính”.

Theo em, bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Bạn Lan đúng.

Sửa: “Lấy hai cung trên hai đường tròn khác nhau có cùng bán kính, cung nào căng bởi dây dài hơn sẽ có số đo lớn hơn”

 Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 2. Liên hệ giữa cung và dây
Quảng cáo
list
close
Gửi bài