Bạn nào đúng 1 trang 34 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Mai nhận xét :

Quảng cáo

Đề bài

Mai nhận xét : Vì \( - \sqrt[3]{{125}} =  - 5\) và \(\sqrt[3]{{ - 125}} =  - 5\), do đó : \( - \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{{ - x}}\).

Em có ý kiến gì về nhận xét của Mai ?

Lời giải chi tiết

Ta có: \( - \sqrt[3]{{125}} =  - \sqrt[3]{{{5^3}}} =  - 5,\)

\(\;\;\sqrt[3]{{ - 125}} = \sqrt[3]{{{{\left( { - 5} \right)}^3}}} =  - 5.\)

\( \Rightarrow  - \sqrt[3]{{125}} = \sqrt[3]{{ - 125}} \Rightarrow  - \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{{ - x}}.\)

Như vậy bạn Mai có nhận xét đúng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 1. Khái niệm căn bậc ba
Quảng cáo
list
close
Gửi bài