Bạn nào đúng 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lan nói lục giác đều tâm O cạnh a là đa giác nội tiếp đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

 

Lan nói lục giác đều tâm O cạnh a là đa giác nội tiếp đường tròn.

Hùng nói lục giác đều này nhận đường tròn tâm O bán kính a là đường tròn ngoại tiếp.

Bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn đều đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close