Bạn nào đúng 1 trang 100 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Lan nói lục giác đều tâm O cạnh a là đa giác nội tiếp đường tròn.

Quảng cáo

Đề bài

 

Lan nói lục giác đều tâm O cạnh a là đa giác nội tiếp đường tròn.

Hùng nói lục giác đều này nhận đường tròn tâm O bán kính a là đường tròn ngoại tiếp.

Bạn nào đúng?

Lời giải chi tiết

Cả hai bạn đều đúng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 2. Đường tròn ngoại tiếp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài