Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao ?

Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Bạn hãy dự đoán xem cây nào sẽ xanh tốt hơn. Tại sao ?

Lời giải chi tiết

 

 

 Cây ở hình số 3 sẽ xanh tốt hơn vì có ánh sáng mặt trời.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài