Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào

Bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào

Quảng cáo

Đề bài

Chiếu đèn pin qua khe hẹp của một tấm bìa đặt như hình 3, bạn hãy dự đoán xem ánh sáng qua khe sẽ như thế nào. Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

 

 

Lời giải chi tiết

+ Ánh sáng đến  được điểm dọi đèn vào.

+ Ánh sáng đi theo đường thẳng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close