Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường?

Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường?

Quảng cáo

Đề bài

Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường? 

Lời giải chi tiết

+ Không nói to, cười đùa nơi cần yên tĩnh.

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà.

+ Khuyên mọi người nên đi nhẹ, nói khẽ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close