Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?

Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?

Quảng cáo

Đề bài

Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?

Lời giải chi tiết

 

Khi gõ mạnh hơn thì các mẩu giấy chuyển động mạnh hơn, trống kêu to hơn. 

 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 41: Âm thanh
Quảng cáo
list
close
Gửi bài