Bài tập 5 trang 15 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 15 vở bài tập lịch sử 7: Tại Lào, có hai tộc chính là Lào Thơng và Lào Lùm. Em hãy nêu vài nét về họ

Quảng cáo

Đề bài

a) Tại Lào, có hai tộc chính là Lào Thơng và Lào Lùm. Em hãy nêu vài nét về họ:

- Lào Thơng

- Lào Lùm

b) Lang Xang là vương quốc phát triển cao trong lịch sử Lào, các vua lúc đó đã tiến hành nhiều biện pháp để xây dựng đất nước. Hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu mà em cho là sai:

☐ Chia nước thành các mường, đặt quan cai trị.

☐ Nhà vua trực tiếp xây dựng và chỉ huy quân đội.

☐ Tập trung phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp.

☐ Giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng.

☐ Cương quyết chống xâm lược bảo vệ lãnh thổ và độc lập dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4: Vương quốc Lào.

Lời giải chi tiết

a)

- Lào Thơng: là chủ nhân đầu tiên trên đất Lào. Là người sáng tạo ra những chum đá khổng lồ hiện nay còn nằm rải rác trên cánh đồng Chum (Xiêng Khoảng).

- Lào Lùm: là nhóm người Thái di cư xuống đất Lào, từ thế kỉ XIII.

b) ☒ Tập trung phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close