Bài tập 3 trang 6 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 6 VBT lịch sử 7: Trong phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu đã xuất hiện hai người tiêu biểu

Đề bài

a) Trong phong trào Cải cách tôn giáo ở châu Âu đã xuất hiện hai người tiêu biểu, đó là M. Lu-thơ và Can-vanh. Em hãy nêu những nội dung chính về cải cách của hai ông theo bảng sau:

Nội dung cải cách của Lu-thơ

Nội dung cải cách của Can-vanh

 

 

b) Nêu ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Phong trào Cải cách tôn giáo, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

Nội dung cải cách của Lu-thơ

Nội dung cải cách của Can-vanh

- Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng.

- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

- Đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái.

- Đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thuỷ.

- Sáng lập một giáo phái cải cách khác, gọi là đạo Tin Lành.

b) Ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo:

- Là cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến đã suy tàn.

- Lên án giáo hội Thiên Chúa và tấn công vào trật tự phong kiến.

- Góp phần giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.

- Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vũ trang của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống lại chế độ phong kiến.

- Tạo ra những tiền đề quan trọng giúp giai cấp tư sản định hình nền văn hoá và tôn giáo mới của riêng mình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài