Bài tập 2 trang 5 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 5 VBT lịch sử 7: Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau

Quảng cáo

Đề bài

a) Giai cấp tư sản tích lũy vốn ban đầu bằng những thủ đoạn khác nhau. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

☐ Cướp bóc tài nguyên, của cải của các nước thuộc địa.

☐ Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.

☐ Đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa, buộc họ trở thành người làm thuê.

☐ Buôn bán người da đen.

b) Mô tả sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa qua hai giai cấp:

- Giai cấp vô sản

- Giai cấp tư sản

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu để trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tổ chức sản xuất, thu được nhiều lợi nhuận, trở nên giàu có.

b)

- Giai cấp vô sản: là giai cấp bị bóc lột. Xuất thân từ những người nông nô bị cướp đoạt ruộng đất, phải làm thuê cho giai cấp tư sản.

- Giai cấp tư sản: là giai cấp bóc lột. Gồm chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có. Giai cấp tư sản dùng đủ hình thức để bóc lột kiệt quệ giai cấp vô sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close