Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)

Quảng cáo

Đề bài

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close