Đề bài

Sinh sản vô tính khác sinh sản hữu tính ở điểm là

 • A.
  không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.
 • B.
  không có sự kế thừa đặc điểm di truyền từ cơ thể mẹ.
 • C.
  có ít nhất hai cá thể tham gia quá trình hình thành nên cơ thể con.
 • D.
  có nhiều hơn hai cá thể con được sinh ra từ một cơ thể mẹ ban đầu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sinh sản vô tính khác sinh sản hữu tính ở điểm là không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau và xảy ra hiện tượng như hình vẽ. Mô tả hiện tượng và tên từ cực của hai đầu A, B của thanh nam châm.

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Vì sao khi nuôi cá trong bể kính, mỗi khi thay nước mới thì người ta thường chỉ thay khoảng 2/3 lượng nước, giữ lại 1/3 lượng nước cũ trong bể?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nhìn vào đường sức từ của nam châm hình chữ U sau:

Hãy cho biết các cực của nam châm và tại những vị trí nào của nam châm có từ trường đều?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Khi nào hai thanh nam châm không hút nhau được?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Khi nào thì nam châm điện có khả năng hút các vật bằng sắt, thép?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cho mô hình Trái Đất như hình sau. Ta có thể coi Trái Đất là một "nam châm khổng lồ". Mô tả nào sau đây về đầu A là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hiện tượng gì sẽ xảy ra với thanh thép khi đặt nó trong lòng một cuộn dây có dòng điện chạy qua?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Nhóm nhân tố nào sau đây gồm các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ảnh hưởng của dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Biện pháp nào không phải là ứng dụng các nhân tố môi trường bên ngoài để điều hòa sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi?

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

Xem lời giải >>
Bài 12 :

Một trùng giày sinh sản bằng cách tự phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này được gọi là

Xem lời giải >>