Đề bài

Trình bày các hình thức sinh sản vô tính ở động vật.

Phương pháp giải :

Lý thuyết các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải chi tiết :

Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật:

- Nảy chồi là hình thức sinh sản trong đó “chồi” được mọc ra từ cơ thể mẹ, lớn dần lên và tách ra khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể mới hoặc vẫn dính với cơ thể mẹ tạo thành tập đoàn gồm nhiều cá thể. Ví dụ: thủy tức, san hô,…

- Phân mảnh là hình thức sinh sản mà mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ phát triển thành một cơ thể mới hoàn chỉnh. Ví dụ: Giun dẹp, sao biển,…

- Trinh sản là hình thức sinh sản trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới. Ví dụ: ong, kiến, rệp,…

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Quan sát hai thanh nam châm đặt trong ống thủy tinh ở hình vẽ. Tại sao thanh nam châm B lại lơ lửng phía trên thanh nam châm A?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

 Chọn các phát biểu sai.

a) Nam châm hình trụ chỉ có một cực.

b) Các cực cùng tên thì đẩy nhau.

c) Thanh nam châm khi để tự do luôn nào chỉ hướng Bắc-Nam.

d) Cao su là vật liệu có từ tính.

e) Kim la bàn luôn chỉ hướng Mặt Trời mọc và lặn.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

 Khi ở vị trí cân bằng, kim nam châm luôn chỉ hướng nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

 Chọn phát biểu đúng về nam châm:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

 Để phân biệt hai cực của nam châm người ta sơn hai màu khác nhau là màu gì?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

 Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Thực vật có hai hình thức sinh sản vô tính là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sinh sản vô tính ở sinh vật?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Khi quan sát cây lá bỏng, nhận thấy trên lá cây mọc ra mầm cây con. Sau đó, cây con rơi xuống đất rồi phát triển thành cây bỏng trưởng thành. Hình thức sinh sản của cây lá bỏng là

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Quá trình di chuyển của hạt phấn đến đầu nhụy gọi là

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Trong quá trình sinh sản hữu tính ở động vật, phôi có thể phát triển thành cơ thể con ở bên ngoài cơ thể mẹ đối với

Xem lời giải >>