Đề bài

Read the text and answer the questions.

One of Mexico's traditions is called the Quinceañera, which means 'fifteen-year-old'. It is when a young girl turns 15 and she has a big party to celebrate. In 16th-century, a girl turning 15 meant she had to decide between giving her life to God or getting married. The girl would wear a white dress; however, girls now wear dresses of any colour. The party costs a lot of money.

At the birthday party, there’s music, dancing and lots of food. Family and friends are invited to enjoy the special day. The father dances with his daughter and there is a more modern dance by the birthday girl. The Quinceañera looks like great fun. The age 15 has so much more significance in Mexico than in England. Mexican culture is really interesting. There is so much more to learn about!

Câu 1 :

26. Quinceañera is for _________.

 • A

  15-year-old girls 

 • B

  15-year-old boys

 • C

  Both boys and girls

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu 

Lời giải chi tiết :

26.

Quinceañera dành cho _________.

A. Nữ 15 tuổi

B. Nam 15 tuổi

C. Cả nam và nữ

Thông tin: One of Mexico's traditions is called the Quinceañera, which means 'fifteen-year-old'. It is when a young girl turns 15 and she has a big party to celebrate.

(Một trong những truyền thống của Mexico được gọi là Quinceañera, có nghĩa là 'mười lăm tuổi'. Đó là khi một cô gái trẻ tròn 15 tuổi và cô ấy tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng)

Chọn A

Câu 2 :

27. What color of dress did girls in the 16th century wear?

 • A

  Black. 

 • B

  Pink. 

 • C

  White.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

27.

Các cô gái thế kỷ 16 mặc trang phục màu gì?

A. Màu đen.

B. Màu hồng.

C. Màu trắng.

Thông tin: The girl would wear a white dress;

(Cô gái sẽ mặc váy trắng;)

Chọn C

Câu 3 :

28. How much does a birthday party cost?

 

 • A

  Not much money. 

 • B

  A lot of money. 

 • C

  Some money.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

28.

Bữa tiệc sinh nhật tốn bao nhiêu tiền?

A. Không có nhiều tiền.

B. Rất nhiều tiền.

C. Một số tiền

Thông tin: The party costs a lot of money.

(Bữa tiệc tốn rất nhiều tiền.)

Chọn B

Câu 4 :

29. What did people do at the party?

 • A

  Eating, singing and dancing.

 • B

  Eating, cooking and playing games.

 • C

  Dancing and taking photos.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

29.

Mọi người đã làm gì ở bữa tiệc?

A. Ăn uống, ca hát, nhảy múa.

B. Ăn, nấu và chơi game.

C. Nhảy múa và chụp ảnh.

Thông tin: At the birthday party, there’s music, dancing and lots of food.

(Tại bữa tiệc sinh nhật, có âm nhạc, khiêu vũ và rất nhiều đồ ăn.)

Chọn A

Câu 5 :

30. Who dances with the daughter?

 

 • A

  Her boyfriend. 

 • B

  Her dad.

 • C

  Her brother

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

30.

Ai khiêu vũ với con gái?

A. Bạn trai của cô ấy.

B. Bố của cô ấy.

C. Anh trai cô ấy

Thông tin: The father dances with his daughter and there is a more modern dance by the birthday girl.

(Người cha khiêu vũ với con gái của mình và có một điệu nhảy hiện đại hơn của cô gái có sinh nhật.)

Chọn B

Phương pháp giải :

Tạm dịch:

Một trong những truyền thống của Mexico được gọi là Quinceañera, có nghĩa là 'mười lăm tuổi'. Đó là khi một cô gái trẻ tròn 15 tuổi và cô ấy tổ chức một bữa tiệc lớn để ăn mừng. Vào thế kỷ 16, một cô gái bước sang tuổi 15 có nghĩa là cô ấy phải quyết định giữa việc dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa hay kết hôn. Cô gái sẽ mặc váy trắng; tuy nhiên, các cô gái bây giờ mặc váy với bất kỳ màu nào. Bữa tiệc tốn rất nhiều tiền.

Trong bữa tiệc sinh nhật, có âm nhạc, khiêu vũ và rất nhiều đồ ăn. Mời gia đình và bạn bè đến thưởng thức ngày đặc biệt này. Người cha khiêu vũ với con gái và có một điệu nhảy hiện đại hơn của cô gái sinh nhật. Quinceañera trông có vẻ rất thú vị. Tuổi 15 ở Mexico có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với ở Anh. Văn hóa Mexico thực sự thú vị. Còn rất nhiều điều để tìm hiểu!

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề