Đề bài

So với trạng thái đang nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở trạng thái đang thi đấu của một vận động viên sẽ

 • A.
  cao hơn.
 • B.
  thấp hơn.
 • C.
  gần ngang bằng.
 • D.
  không thay đổi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhu cầu năng lượng ở trạng thái đang thi đấu sẽ cao hơn ở trạng thái đang nghỉ ngơi → So với trạng thái đang nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở trạng thái đang thi đấu của một vận động viên sẽ cao hơn với các biểu hiện ngoài như: nhịp hô hấp nhanh hơn, tim đập nhanh hơn, mô hôi toát ra nhiều hơn,…

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

 Quan sát hai thanh nam châm đặt trong ống thủy tinh ở hình vẽ. Tại sao thanh nam châm B lại lơ lửng phía trên thanh nam châm A?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

 Chọn các phát biểu sai.

a) Nam châm hình trụ chỉ có một cực.

b) Các cực cùng tên thì đẩy nhau.

c) Thanh nam châm khi để tự do luôn nào chỉ hướng Bắc-Nam.

d) Cao su là vật liệu có từ tính.

e) Kim la bàn luôn chỉ hướng Mặt Trời mọc và lặn.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

 Khi ở vị trí cân bằng, kim nam châm luôn chỉ hướng nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

 Chọn phát biểu đúng về nam châm:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

 Để phân biệt hai cực của nam châm người ta sơn hai màu khác nhau là màu gì?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

 Trong bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt của bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào sau đây?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

 Bằng cách nào chứng tỏ xung quanh Trái Đất có từ trường?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

 Hình dưới đây cho biết một số đường sức từ của nam châm thẳng. Vị trí nào dưới đây vẽ đúng hướng của kim nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

 Có thể tạo ra từ phổ bằng cách nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

 Chọn đáp án sai về từ trường Trái Đất.

Xem lời giải >>