Đề bài

Khi nào hai thanh nam châm không hút nhau được?

 • A.
  Khi hai cực Bắc để gần nhau.
 • B.
  Khi để hai cực khác tên gần nhau.
 • C.
  Khi hai cực Nam để gần nhau.
 • D.
  Cả A và C.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hai cực cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau và xảy ra hiện tượng như hình vẽ. Mô tả hiện tượng và tên từ cực của hai đầu A, B của thanh nam châm

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Cho hai thanh nam châm thẳng đặt gần nhau có đường sức từ như hình vẽ. Đầu A, B của hai thanh nam châm tương tác với nhau như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Hình ảnh định hướng của kim nam châm đặt tại các điểm xung quanh thanh nam châm như hình sau:

Cực Bắc của nam châm là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Nhìn vào đường sức từ của nam châm hình chữ U sau:

Hãy cho biết các cực của nam châm và tại những vị trí nào của nam châm có từ trường đều?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Khi nào thì nam châm điện có khả năng hút các vật bằng sắt, thép?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cho mô hình Trái Đất như hình sau. Ta có thể coi Trái Đất là một "nam châm khổng lồ". Mô tả nào sau đây về đầu A là đúng?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hiện tượng gì sẽ xảy ra với thanh thép khi đặt nó trong lòng một cuộn dây có dòng điện chạy qua?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Hai đầu A, B của thanh nam châm chữ U trong hình vẽ tương ứng với từ cực nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Đường sức từ của Trái Đất có hình dạng

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Sơ đồ nào sau đây thể hiện con đường vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa ở người?

Xem lời giải >>