Đề bài

Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

 • A.
  Xung quanh dòng điện thẳng
 • B.
  Xung quanh một thanh nam châm thẳng
 • C.
  Trong lòng của một nam châm chữ U
 • D.
  Xung quanh một dòng điện tròn.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện Trong lòng của một nam châm chữ U

Lời giải chi tiết :

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về sự tương tác giữa hai nam châm

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Từ phổ là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Từ cực Bắc của Trái Đất

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào có thể phát hiện thanh kim loại là nam châm?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Một nam châm vĩnh cửu có đặc tính nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Khi đặt la bàn tại một vị trí trên mặt đất, kim la bàn định hướng như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về từ trường của Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 10 :

So với trạng thái đang nghỉ ngơi, tốc độ trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở trạng thái đang thi đấu của một vận động viên sẽ

Xem lời giải >>