Đề bài

Khi vận động mạnh như chơi thể thao, lao động nặng,… nhịp hô hấp của cơ thể sẽ tăng lên vì

 • A.
  tốc độ hô hấp tế bào tăng dẫn đến nhu cầu thải oxygen và hấp thụ carbon dioxide tăng.
 • B.
  tốc độ hô hấp tế bào tăng dẫn đến nhu cầu thải carbon dioxide và hấp thụ oxygen tăng.
 • C.
  tốc độ hô hấp tế bào tăng dẫn đến nhu cầu thải nitrogen và hấp thụ oxygen tăng.
 • D.
  tốc độ hô hấp tế bào tăng dẫn đến nhu cầu thải oxygen và hấp thụ nitrogen tăng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khi vận động mạnh như chơi thể thao, lao động nặng,… nhu cầu năng lượng của cơ thể tăng lên dẫn đến tốc độ hô hấp tế bào tăng. Mà quá trình hô hấp tế bào cần sử dụng oxygen và thải ra khí carbon dioxide. Do đó, nhịp hô hấp của cơ thể sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu thải carbon dioxide và hấp thụ oxygen tăng.

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Vật liệu bị nam châm hút gọi là vật liệu gì?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Để phân biệt hai cực của nam châm người ta sơn hai màu khác nhau là màu gì?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Chọn đáp án sai.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Cách nào dưới đây có thể làm thay đổi cực từ của nam châm điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Một nam châm có đặc tính nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Chọn đáp án sai về từ trường Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

 Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A, B?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

 Tại sao khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì đinh sắt lại hút được kẹp giấy?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

 Câu phát biểu nào chưa chính xác khi nói về Cực Bắc của nam châm vĩnh cửu là

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khi nào hai cực của thanh nam châm hút nhau?

Xem lời giải >>