Đề bài

Bón quá nhiều phân sẽ khiến cây bị héo và chết do

 • A.
  rễ cây hấp thụ quá lượng chất khoáng cần thiết dẫn đến cây mất khả năng hô hấp.
 • B.
  rễ cây không hút được nước từ môi trường vào dẫn đến mất cân bằng nước trong cây.
 • C.
  rễ cây hấp thụ quá lượng chất khoáng cần thiết dẫn đến cây mất khả năng quang hợp.
 • D.
  rễ cây hút quá nhiều nước từ môi trường vào dẫn đến mất cân bằng nước trong cây.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Bón nhiều phân sẽ làm cho nồng độ chất tan ở trong dung dịch đất cao hơn so với nồng độ chất tan ở trong tế bào cây trồng, khiến cho rễ cây không hút được nước từ ngoài môi trường vào mà thậm chí nước còn đi ra ngoài tế bào, dẫn đến tình trạng cây bị héo và chết.

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Vật liệu bị nam châm hút gọi là vật liệu gì?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Để phân biệt hai cực của nam châm người ta sơn hai màu khác nhau là màu gì?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Chọn đáp án sai.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Cách nào dưới đây có thể làm thay đổi cực từ của nam châm điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Một nam châm có đặc tính nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Chọn đáp án sai về từ trường Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

 Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A, B?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

 Tại sao khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì đinh sắt lại hút được kẹp giấy?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

 Câu phát biểu nào chưa chính xác khi nói về Cực Bắc của nam châm vĩnh cửu là

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Khi nào hai cực của thanh nam châm hút nhau?

Xem lời giải >>