Đề bài

 Cho thanh nam châm có các từ cực như hình vẽ, em hãy chỉ ra chiều của các đường sức từ tại điểm A, B?

 • A.
   Đường sức từ tại cả hai điểm A và B đều có chiều từ trên xuống dưới.
 • B.
   Đường sức từ tại cả hai điểm A và B đều có chiều từ dưới lên trên.
 • C.
   Đường sức từ tại điểm A có chiều từ trên xuống dưới và tại B có chiều từ dưới lên trên.
 • D.
   Đường sức từ tại điểm A có chiều từ dưới lên trên và tại B có chiều từ trên xuống dưới.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đường sức từ tại cả hai điểm A và B đều có chiều từ trên xuống dư

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Vật liệu bị nam châm hút gọi là vật liệu gì?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Để phân biệt hai cực của nam châm người ta sơn hai màu khác nhau là màu gì?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Chọn đáp án sai.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Cách nào dưới đây có thể làm thay đổi cực từ của nam châm điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Một nam châm có đặc tính nào dưới đây?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Chọn đáp án sai về từ trường Trái Đất.

Xem lời giải >>
Bài 7 :

 Tại sao khi có dòng điện chạy qua cuộn dây thì đinh sắt lại hút được kẹp giấy?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

 Câu phát biểu nào chưa chính xác khi nói về Cực Bắc của nam châm vĩnh cửu là

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Khi nào hai cực của thanh nam châm hút nhau?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Bón quá nhiều phân sẽ khiến cây bị héo và chết do

Xem lời giải >>