Đề bài

Ta nghe tiếng trống to hơn khi gõ mạnh vào mặt trống và nhỏ hơn khi gõ nhẹ là vì

 • A.
  gõ mạnh làm tần số dao động của mặt trống lớn hơn.
 • B.
  gõ mạnh làm biên độ dao động của mặt trống lớn hơn.
 • C.
  gõ mạnh là thành trống dao động mạnh hơn.
 • D.
  gõ mạnh làm dùi trống dao động mạnh hơn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ta nghe tiếng trống to hơn khi gõ mạnh vào mặt trống và nhỏ hơn khi gõ nhẹ là vì gõ mạnh làm biên độ dao động của mặt trống lớn hơn

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Cho các ký hiệu hóa học sau: Na, ZN, CA, Al, Ba, CU. Các ký hiệu hóa học nào viết sai?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Trong công thức hóa học FeO. Hóa trị của Fe và O lần lượt là bao nhiêu?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học có giá trị bằng:

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong nguyên tử, hạt nào không mang điện?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Biết rằng Sulfur có hóa trị II, hóa trị của Magnesium trong hợp chất MgS là:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Than chì và kim cương đều được tạo thành từ nguyên tố

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hãy chọn phát biểu đúng để hoàn thành câu sau: Để có số electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử của nguyên tố khí hiếm, các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Ký hiệu hóa học của Calcium là:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Khối lượng phân tử sulfur dioxide (SO2) và sulfur trioxide (SO3) lần lượt là?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Cho các công thức hóa học sau: S, N2, BaCO3, Na, Fe3O4, H2, HCl, Mg. Số đơn chất là:

Xem lời giải >>