Đề bài

 Để đo tốc độ chuyển động của 1 viên bi trong phòng thực hành khi dùng đồng hồ bấm giây, ta thực hiện theo các bước sau:

1- Dùng công thức v = s/t để tính tốc độ của vật.

2- Dùng thước đo độ dài của quãng đường s.

3- Xác định vạch xuất phát và vạch đích chuyển động của vật.

4 - Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian t từ khi vật bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát tới khi qua vạch đích.

Cách sắp xếp sau đây là đúng?

 • A.
  1 - 2 – 3 – 4.
 • B.
  3 – 2 – 1 – 4.
 • C.
  2 – 4 – 1 – 3.
 • D.
  3 – 2 – 4 – 1.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

B1: Cần xác định vạch xuất phát và đích đến của viên bi để đo được quãng đường (S) mà viên bi đi được.

B2:Dùng thước để đo quãng đường viên bi đi được (S)

B3: Sử dụng đồng hồ bấm để đo thời gian (t) mà viên bi đi trên quãng đường

B4: Sử dụng công thức: V=S/t để tính tốc độ của vật khi đi trên quãng đường

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>