Đề bài

Các biển báo khoảng cách trên đường cao tốc dùng để làm gì?

 • A.
  Giúp lái xe có thể ước lượng khoảng cách giữa các xe để giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
 • B.
  Để các xe đi đúng làn đường.
 • C.
  Để các xe không vượt quá tốc độ cho phép.
 • D.
  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các biển báo khoảng cách trên đường cao tốc dùng để giúp lái xe có thể ước lượng khoảng cách giữa các xe để giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.

Lời giải chi tiết :

Đáp án A

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>