Đề bài

Trường hợp nào dưới đây xảy ra hiện tượng phản xạ khuếch tán?

 • A.
  Ánh sáng chiếu tới mặt gương.
 • B.
  Ánh sáng chiếu tới mặt nước.
 • C.
  Ánh sáng chiếu tới bề mặt kim loại sáng bóng.
 • D.
  Ánh sáng chiếu tới tấm thảm len.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khi ánh sáng chiếu tới bề mặt phẳng nhẵn bóng thì ánh sáng bị hắt trở lại theo một phương khác, gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Khi ánh sáng chiếu tới bề mặt không nhẵn thì các tia sáng sẽ bị hắt lại theo mọi phương, gọi là hiện tượng phản xạ khuếch tán. Vậy khi chiếu ánh sáng đến tấm thảm len sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ khuếch tán.

Lời giải chi tiết :

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>