Đề bài

Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) sulfate tạo bởi 2 nguyên tử Fe, 3 nhóm nguyên tử (SO4) là

 • A.
  418 amu.
 • B.
  416 amu.
 • C.
  400 amu.
 • D.
  305 amu.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử

Lời giải chi tiết :

Khối lượng phân tử của hợp chất iron (III) sulfate = 2. Khối lượng nguyên tử Fe + 3. Khối lượng nhóm nguyên tử SO4 = 2.56 + 3.96 = 400amu

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>