Đề bài

Cho các chất sau:

(a) Phosphoric acid (chứa H, P, O).

(b) Kim cương do nguyên tố carbon tạo nên.

(c) Khí ozone có công thức hóa học là O3.

(d) Kim loại silver tạo nên từ Ag.

(e) Than chì tạo nên từ C.

Số đơn chất là

 • A.
  1.
 • B.
  2.
 • C.
  3.
 • D.
  4.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đơn chất là chất được cấu tạo từ 1 nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết :

(a) hợp chất

(b) đơn chất

(c) đơn chất

(d) đơn chất

(e) đơn chất

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>