Đề bài

Nguyên tử X có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17. Số electron và số neutron của X lần lượt là:

 • A.
  18 và 17.
 • B.
  19 và 16.
 • C.
  16 và 19.
 • D.
  17 và 18.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào tổng số hạt của nguyên tử X

Lời giải chi tiết :

Tổng số hạt trong nguyên tử X là p + n + e = 52

Mà p = e = 17 => n = 18

Đáp án D

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Số electron tối đa ở lớp electron thứ hai là

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Nguyên tử X có 15 electron, nguyên tử X có số lớp electron là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Nguyên tử Ca so với nguyên tử O nặng hơn hay nhẹ hơn?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

7 nguyên tử X nặng bằng 2 nguyên tử iron (sắt). X là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Nguyên tử Mg có số electron lớp ngoài cùng là

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đây là sơ đồ nguyên tử nguyên tố nào?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Số thứ tự chu kì trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Tên gọi của nhóm VIIA là

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Biết vị trí nguyên tử X như sau: chu kì 3, nhóm IIA. Dựa vào bảng tuần hoàn thì nguyên tố X là

Xem lời giải >>