Đề bài

Khi nói đến tốc độ chuyển động của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay… người ta nói đến:

 • A.
  Tốc độ tức thời của chuyển động.
 • B.
  Tốc độ trung bình của chuyển động.
 • C.
  Tốc độ lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó.
 • D.
  Tốc độ nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Khi nói đến tốc độ chuyển động của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay… người ta nói đến tốc độ trung bình của chuyển động

Lời giải chi tiết :

Đáp án B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hãy cho biết kĩ năng nào không được thể hiện trong ví dụ sau ?

“ Gió mạnh dần, mây đen kéo đến, có thể trời sắp mưa ’’  

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Một nguyên tử có 10 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ- pho và Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là:

Xem lời giải >>
Bài 3 :

. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng :

Xem lời giải >>
Bài 4 :

. Hiện nay, số nguyên tố hóa học đã được xác định là :

Xem lời giải >>
Bài 5 :

. Quan sát hình bên, hãy chỉ ra nguyên tố nào là phi kim?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Hình bên là sơ đồ cấu tạo nguyên tử của nguyên tố X.

Hãy xác định xem X thuộc nhóm mấy của bảng tuần hoàn

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Phân tử là:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Một phân tử nước chứa hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Nước là :

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Carbon monoxide là một khí độc, nó được sinh ra khi đốt than dư ở nhiệt độ cao. Một phân tử carbon monoxide gồm 1 nguyên tử carbon và 1 nguyên tử oxygen liên kết với nhau. Khối lượng phân tử của chất này là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Trong phân tử calcium chloride, nguyên tử kim loại calcium (Ca) và  nguyên tử  phi kim chlorine (Cl) liên kết với nhau bằng liên kết nào?

Xem lời giải >>