Đề bài

32 cm + 4 dm = ?

 • A.

  36 dm

 • B.

  36 cm

 • C.

  72 cm

 • D.

  72 dm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 1 dm = 10 cm

Lời giải chi tiết :

32 cm + 4 dm = 32 cm + 40 cm = 72 cm

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hoa và Hồng hái được 52 quả cam. Hoa hai được 28 quả cam. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu quả cam?

Xem lời giải >>