Đề bài

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 45 + 26 ….. 98 – 25

 • A.

  >

 • B.

  <

 • C.

  =

 • D.

  Không xác định

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tính kết quả phép tính ở 2 vế rồi chọn dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 45 + 26 = 71

          98 – 25 = 73

Vậy 45 + 26 < 98 – 25

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Một sợi dây dài 78 cm, cắt đi 18 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Xem lời giải >>