Đề bài

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là

 • A.
  electron, proton và neutron.
 • B.
  electron và neutron.
 • C.
  proton và neutron.
 • D.
  electron và proton.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dựa vào cấu tạo nguyên tử

Lời giải chi tiết :

Hạt cấu tạo nên hạt nhân là proton và neutron

Đáp án C

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử của nguyên tố R được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Số khối của nguyên tố đó là

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tổng số hạt trong ion X- là 53, số khối của X là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Mỗi nguyên tử nitrogen có 7 proton, 7 neutron, 7 electron và mp=1,6726.10-27kg; mn= 1,6748.10-27kg; me = 9,1094.10-31kg. Vậy khối lượng của phân tử N2 tính theo đơn vị gam (g) là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Có bao nhiêu proton trong nguyên tử trung hòa được biểu diễn ở hình bên dưới ?

Mô hình cấu tạo của nguyên tử.

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Trong nguyên tử, hạt không mang điện có tên gọi là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

Xem lời giải >>