Đề bài

Tổng số hạt trong ion X- là 53, số khối của X là

 • A.
  34
 • B.
  35
 • C.

  36

 • D.

  37

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số khối = Z + N

Lời giải chi tiết :

Ta có: 2Z + N + 1 = 53 => 2Z + N = 52

\(\frac{{52}}{{3,5}} \le Z \le \frac{{52}}{3} \Rightarrow 14,9 \le Z \le 17,3\)

Nếu Z = 15 => N = 22 => A = 37 (loại)

Nếu Z = 16 => N = 20 => A = 36 (loại)

Nếu Z = 17 => N = 18 => A = 35 => Nguyên tố Cl => Chọn B

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Nguyên tử của nguyên tố R được cấu tạo bởi 36 hạt, hạt mang điện gấp đôi hạt không mang điện. Số khối của nguyên tố đó là

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mỗi nguyên tử nitrogen có 7 proton, 7 neutron, 7 electron và mp=1,6726.10-27kg; mn= 1,6748.10-27kg; me = 9,1094.10-31kg. Vậy khối lượng của phân tử N2 tính theo đơn vị gam (g) là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Có bao nhiêu proton trong nguyên tử trung hòa được biểu diễn ở hình bên dưới ?

Mô hình cấu tạo của nguyên tử.

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Trong nguyên tử, hạt không mang điện có tên gọi là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là

Xem lời giải >>