Đề bài

Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế?

Phương pháp giải :

Số quả khế còn lại = Số quả trên cây – số quả chim thần đã ăn

Lời giải chi tiết :

Trên cây còn lại số quả khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 quả khế

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Đặt tính rồi tính.

56 + 38                                 

92 – 47                             

24 + 57                            

62 - 27

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Điền số thích hợp vào hình tròn và hình tam giác.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Hình bên có:

…... hình tam giác, đó là: …………………

…… hình tứ giác, đó là: …………………..

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Chú mèo nào mang phép tính có kết quả là 12:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy ki-lô-gam?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Chủ nhật tuần này là ngày 26 tháng 11. Chủ nhật tuần trước là ngày:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 20 cm + 65 cm – 38 cm = …… cm là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Lan hái được 36 bông hoa cúc và hoa hồng. Trong đó số bông hoa hồng Lan hái được là 1 chục bông. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa cúc?

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Cho dãy số sau: 92 ; 90 ; 88 ; 86 ; …. ; Hai số tiếp theo cần điền vào chỗ chấm là:

Xem lời giải >>