Đề bài

Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

 • A.

  97

 • B.

  100

 • C.

  98

 • D.

  89

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

Lời giải chi tiết :

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Vậy Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là 98.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Đặt tính rồi tính.

56 + 38                                 

92 – 47                             

24 + 57                            

62 - 27

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Điền số thích hợp vào hình tròn và hình tam giác.

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Trên cây khế có tất cả 67 quả. Chim thần đã ăn mất 28 quả. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả khế?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Hình bên có:

…... hình tam giác, đó là: …………………

…… hình tứ giác, đó là: …………………..

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Chú mèo nào mang phép tính có kết quả là 12:

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Bao gạo trong hình dưới đây nặng mấy ki-lô-gam?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Chủ nhật tuần này là ngày 26 tháng 11. Chủ nhật tuần trước là ngày:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 20 cm + 65 cm – 38 cm = …… cm là:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Lan hái được 36 bông hoa cúc và hoa hồng. Trong đó số bông hoa hồng Lan hái được là 1 chục bông. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa cúc?

Xem lời giải >>
Bài 11 :

Cho dãy số sau: 92 ; 90 ; 88 ; 86 ; …. ; Hai số tiếp theo cần điền vào chỗ chấm là:

Xem lời giải >>