Đề bài

. Công của nguồn điện là

 • A.
  lượng điện tích mà nguồn điện sinh ra trong 1 s.
 • B.
  công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.
 • C.
  công của dòng điện trong mạch kín sinh ra trong 1 s.
 • D.
  công của dòng điện khi dịch chuyển một điện tích dương trong mạch kín.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Công của nguồn điện là công của lực lạ làm dịch chuyển điện tích bên trong nguồn.

Đáp án B.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

. Suất điện động của một acquy là 3V, lực lạ đã thực hiện một công là 6 mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là

Xem lời giải >>
Bài 2 :

. Một acquy có suất điện động là 12V, sinh ra công là 720 J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong. Biết thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó là

Xem lời giải >>
Bài 3 :

. Hai điện cực trong pin điện hóa gồm

Xem lời giải >>
Bài 4 :

. Suất điện động của nguồn điện một chiều là E = 4 V. Công của lực lạ làm dịch chuyển một lượng điện tích q = 6 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Cho mạch điện như hình vẽ.

Suất điện động E = 28V, điện trở trong r = 2Ω, R = 5Ω. Độ lớn của cường độ dòng điện trong mạch chính là

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 4,5 Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

Xem lời giải >>