Đề bài

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái tự nhiên có

 • A.
  thành phần loài phong phú, số lượng cá thể nhiều,…
 • B.
  kích thước cá thể đa dạng, các cá thể có tuổi khác nhau,…
 • C.
  có đủ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải, phân bố không gian nhiều tầng,…
 • D.
  cả A, B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái tự nhiên có:

- Thành phần loài phong phú, số lượng cá thể nhiều,…

- Kích thước cá thể đa dạng, các cá thể có tuổi khác nhau,…

- Có đủ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải, phân bố không gian nhiều tầng,…

Lời giải chi tiết :

D. cả A, B và C      

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Câu nào không đúng ?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Tại sao mặt trăng không phải là một hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Hệ sinh thái nào sau đây cần phải bổ sung thêm nguồn vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là 1 hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Câu nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái trên cạn?

(1) Hệ sinh thái rừng nhiệt đới                         

(2) Sa van

(3) Sa mạc                                                     

(4) Hệ sinh thái rừng ngập mặn

(5) Hệ sinh thái thảo nguyên.

Trả lời:

Xem lời giải >>