Đề bài

Tại sao hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định?

 • A.
  Vì các sinh vật trong quần xã luôn cạnh tranh với nhau, đồng thời tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh
 • B.
  Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau
 • C.
  Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động với các thành phần vô sinh của sinh cảnh
 • D.
  Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau, đồng thời tác động lên các thành phần vô sinh của sinh cảnh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau, đồng thời tác động lên các thành phần vô sinh của sinh cảnh

Lời giải chi tiết :

D. Vì các sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau, đồng thời tác động lên các thành phần vô sinh của sinh cảnh.      

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Câu nào không đúng ?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Tại sao mặt trăng không phải là một hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Hệ sinh thái nào sau đây cần phải bổ sung thêm nguồn vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là 1 hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Câu nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái trên cạn?

(1) Hệ sinh thái rừng nhiệt đới                         

(2) Sa van

(3) Sa mạc                                                     

(4) Hệ sinh thái rừng ngập mặn

(5) Hệ sinh thái thảo nguyên.

Trả lời:

Xem lời giải >>