Đề bài

Câu nào không đúng ?

 • A.
  Các hệ sinh thái nhân tạo có nguồn gốc tự nhiên.
 • B.
  Các hệ sinh thái nhân tạo do con người tạo ra, phục vụ cho mục đích của con người.
 • C.
  Hệ sinh thái là sự thống nhất của quần xã sinh vật với môi trường mà nó tồn tại
 • D.
  Hệ sinh thái là một cấu trúc hoàn chỉnh của tự nhiên, là hệ thống mở tự điều chỉnh.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các hệ sinh thái nhân tạo có nguồn gốc do con người tác động vào.

Lời giải chi tiết :

A. Các hệ sinh thái nhân tạo có nguồn gốc tự nhiên.      

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Hệ sinh thái tự nhiên có cấu trúc ổn định và hoàn chỉnh vì

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tại sao mặt trăng không phải là một hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Hệ sinh thái biểu hiện chức năng của một tổ chức sống vì:

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Hệ sinh thái nào sau đây cần phải bổ sung thêm nguồn vật chất để nâng cao hiệu quả sử dụng?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Tại sao có thể coi một giọt nước lấy từ ao hồ là 1 hệ sinh thái?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Câu nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Thành phần hữu sinh của hệ sinh thái gồm:

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ sinh thái rừng nhiệt đới?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái trên cạn?

(1) Hệ sinh thái rừng nhiệt đới                         

(2) Sa van

(3) Sa mạc                                                     

(4) Hệ sinh thái rừng ngập mặn

(5) Hệ sinh thái thảo nguyên.

Trả lời:

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: Năng lượng mặt trời là nguồn sơ cấp, số loài hạn chế và thường xuyên được bổ sung vật chất?

Xem lời giải >>