Đề bài

Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao?

A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

B. Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

C. Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa

D. Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

Lời giải chi tiết :

A. Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng tạo thành:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Khi hệ hô hấp ngừng hoạt động, thì điều gì xảy ra?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Một người thực hiện chạy dài. Khi chạy có mồ hôi chảy ra, tim đập nhanh. Hỏi có những hệ nào tham gia hoạt động mạnh khi người này chạy?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Khi hệ tiêu hóa không có thức ăn để thực hiện hoạt động thì điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cơ thể thực vật được tạo thành từ cơ quan nào?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Khi bị đứt tay, sẽ có những hệ nào tham gia để bảo vệ cơ thể?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxygen tới tế bào, đưa các chất thải và carbon dioxide từ tế bào tới các cơ quan để thải ra ngoài. Đây là mối quan hệ của hệ nào?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Đọc thông tin dưới đây: "Về quần thể thực vật mà cụ thể là rừng nhiệt đới thì những cây ưa ánh sáng sẽ phát triển ở tầng trên cùng (thân cao to, tán lá rộng để có thể hấp thụ lượng ánh sáng tối đa), tiếp theo là tầng thân gỗ ưa sáng ở mức độ trung bình sẽ phát triển phía dưới tầng thân gỗ ưa sáng. tiếp nữa là tầng cây thân leo, cây ưa bóng râm, thân thảo sẽ phát triển ở gần sát mặt đất.  Đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới"

Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào của thế giới sống?

Xem lời giải >>