Đề bài

Đọc thông tin dưới đây: "Về quần thể thực vật mà cụ thể là rừng nhiệt đới thì những cây ưa ánh sáng sẽ phát triển ở tầng trên cùng (thân cao to, tán lá rộng để có thể hấp thụ lượng ánh sáng tối đa), tiếp theo là tầng thân gỗ ưa sáng ở mức độ trung bình sẽ phát triển phía dưới tầng thân gỗ ưa sáng. tiếp nữa là tầng cây thân leo, cây ưa bóng râm, thân thảo sẽ phát triển ở gần sát mặt đất.  Đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới"

Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào của thế giới sống?

 • A.
  Thế giới sống liên tục tiến hóa
 • B.
  Hệ thống tự điều chỉnh
 • C.
  Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
 • D.
  Hệ thống mở

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ví dụ trên thể hiện đặc điểm là hệ thống tự điều chỉnh của thế giới sống

Lời giải chi tiết :

B. Hệ thống tự điều chỉnh

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tập hợp các mô cùng thực hiện một chức năng tạo thành:

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Khi hệ hô hấp ngừng hoạt động, thì điều gì xảy ra?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Một người thực hiện chạy dài. Khi chạy có mồ hôi chảy ra, tim đập nhanh. Hỏi có những hệ nào tham gia hoạt động mạnh khi người này chạy?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Khi hệ tiêu hóa không có thức ăn để thực hiện hoạt động thì điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Cơ thể thực vật được tạo thành từ cơ quan nào?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Khi bị đứt tay, sẽ có những hệ nào tham gia để bảo vệ cơ thể?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Hệ tuần hoàn dẫn máu đến tất cả các hệ cơ quan, giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxygen tới tế bào, đưa các chất thải và carbon dioxide từ tế bào tới các cơ quan để thải ra ngoài. Đây là mối quan hệ của hệ nào?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Mối liên hệ giữa hệ bài tiết và hệ tuần hoàn?

A. Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, chất thừa trong trao đổi chất của hệ tuần hoàn

B. Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, chất thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

C. Mỗi hệ đều có chức năng riêng và không có mối liên hệ

D. Hệ bài tiết giúp thải các chất cặn bã, chất thừa trong trao đổi chất của tất cả các hệ cơ quan ra môi trường ngoài không qua hệ tuần hoàn

Xem lời giải >>