Đề bài

Đặc sắc nghệ thuật của văn bản là?

 • A.
  Nghệ thuật liệt kê lấy dẫn chứng rõ ràng rành mạch
 • B.
  Câu văn có sức truyền cảm
 • C.
  Lập luận mang tính chặt chẽ và đầy thuyết phục
 • D.
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ văn bản và rút ra đặc sắc nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Đặc sắc nghệ thuật

- Diễn thuyết hay và hấp dẫn

- Nghệ thuật liệt kê lấy dẫn chứng rõ ràng rành mạch

- Câu văn có sức truyền cảm

- Lập luận mang tính chặt chẽ và đầy thuyết phục

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

Xem lời giải >>