Đề bài

Vấn đề trọng tâm được đề cập ở văn bản Tôi có một ước mơ là gì?

 • A.
  Đề cập đến hành trình hiện thực hóa giấc mơ của tác giả
 • B.
  Niềm khao khát có được sự tự do, bình đẳng của người da đen với người da trắng
 • C.
  Truyền cảm hứng cho giới trẻ Mỹ
 • D.
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kỹ tác phẩm, chú ý đến mục đích của bài viết.

Lời giải chi tiết :

Vấn đề trọng tâm được đề cập trong văn bản Tôi có một ước mơ là niềm khao khát có được sự tự do, bình đẳng của người da đen với người da trắng được thể hiện rõ nét qua cụm từ “tôi có một ước mơ” được lặp đi lặp lại trong bài diễn văn.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

Xem lời giải >>