Đề bài

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

 • A.
  Một năm sau
 • B.
  Ngay bây giờ
 • C.
  Mười năm sau
 • D.
  Một tuần sau

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 4 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Tác giả đánh thẳng vào tâm lí của tư bản đó là luôn chậm trễ trong việc đưa ra quyền tự do bằng những lời xoa dịu xa xỉ, ông nhấn mạnh “Ngay Bây Giờ” quyền công lí ấy cần phải được thực hiện bằng hành động cụ thể, phải thấy được kết quả thực tế.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Quan điểm đấu tranh của tác giả là gì?

Xem lời giải >>