Đề bài

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

 • A.
  Làm bài diễn văn trở nên thuyết phục hơn
 • B.
  Khiến lời mở đầu gây chú ý nhiều hơn
 • C.
  Là một minh chứng về sự giải phóng nô lệ đã xảy ra cách đây một thế kỷ
 • D.
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kỹ đoạn 2 của tác phẩm.

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng nước Mỹ: đây là một minh chứng, bằng chứng sống về sự giải phóng nô lệ đã xảy ra cách đây một thế kỷ, nó đánh dấu kỷ nguyên được giải phóng của người da đen, họ đã được công nhận quyền bình đẳng cách đây hàng trăm năm nhưng sự thật thì ngược lại.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Quan điểm đấu tranh của tác giả là gì?

Xem lời giải >>