Đề bài

Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

 • A.
  Mác-tin Lu-thơ Kinh tham gia cuộc họp của chính phủ Mỹ tổ chức. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.
 • B.
  Mác-tin Lu-thơ Kinh đã tham gia tổ chức tuần hành tại Oa-sing-ton nhằm mục đích kêu gọi tham gia đạo luật dân quyền, bình đẳng cho người da đen. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.
 • C.
  Mác-tin Lu-thơ Kinh phát biểu khi lên nhận giải Nobel Hòa bình
 • D.
  Mác-tin Lu-thơ Kinh phát biểu trong cuộc tuần hành bảo vệ môi trường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại hoàn cảnh ra đời tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm ra đời vào ngày 28 - 8 - 1963, Mác-tin Lu-thơ Kinh đã tham gia tổ chức tuần hành tại Oa-sing-ton. Buổi tuần hành nhằm mục đích kêu gọi tham gia đạo luật dân quyền, bình đẳng cho người da đen. Tại đây, Mac-tin đã đọc bài diễn thuyết này.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Tác giả Martin Luther King là một?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Tác giả Martin Luther King đã được trao giải Nobel?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Martin Luther King là nhà nhân quyền….

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Mác-tin Lu-thơ Kinh nổi tiếng với các bài diễn thuyết liên quan đến vấn đề nào?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thể loại của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Phương thức biểu đạt của tác phẩm Tôi có một giấc mơ là?

Xem lời giải >>
Bài 7 :

Mục đích hướng tới của tác giả ở bài diễn văn này là gì?

Xem lời giải >>
Bài 8 :

Ý nghĩa của việc dẫn ra văn kiện lịch sử nổi tiếng của nước Mỹ là gì?

Xem lời giải >>
Bài 9 :

Theo tác giả, thời điểm cần thiết để đòi công lí là?

Xem lời giải >>
Bài 10 :

Quan điểm đấu tranh của tác giả là gì?

Xem lời giải >>