Đề bài

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

 • A.
  Khi lao động là một điều thú vị, cuộc đời là một niềm vui! Khi lao động là một trách nhiệm, cuộc đời là nô lệ
 • B.
  Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương
 • C.
  Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống
 • D.
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại những trích dẫn nổi tiếng của Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Một số trích dẫn nổi tiếng của Mác – xim Go –rơ – ki:

- Khi lao động là một điều thú vị, cuộc đời là một niềm vui! Khi lao động là một trách nhiệm, cuộc đời là nô lệ

- Văn học là Nhân học

- Nơi lạnh nhất không phải Bắc Cực mà là nơi không có tình thương

- Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>