Đề bài

Thuở nhỏ mồ côi, tác giả từng sống với ai?

 • A.
  Người bác họ
 • B.
  Cha mẹ nuôi
 • C.
  Ông bà ngoại
 • D.
  Không được cưu mang

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về tiểu sử tác giả Mác – xim Go –rơ – ki

Lời giải chi tiết :

Ngay từ thời thơ ấu, Go – rơ – ki đã phải chịu một nền giáo dục nghiệt ngã, hà khắc của ông ngoại

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề

Bài 1 :

Mác – xim Go –rơ – ki là người nước nào?

Xem lời giải >>
Bài 2 :

Mác – xim Go –rơ – ki xuất thân từ gia đình như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 3 :

Mác – xim Go –rơ – ki có một tuổi thơ như thế nào?

Xem lời giải >>
Bài 4 :

Đam mê nào đã giúp ông bén duyên với văn chương?

Xem lời giải >>
Bài 5 :

Đâu KHÔNG PHẢI là tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>
Bài 6 :

Trích dẫn nào sau đây thuộc các tác phẩm của Mác – xim Go –rơ – ki?

Xem lời giải >>